Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

Dokuz Eylül Üniversitesi En Az İlkokul Mezunu 249 Temizlik Görevlisi Alımı Yapılacak

Dokuz Eylül Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden ilkokul - lise mezunu 249 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Adaylardan aranılan şartlar ve personel alımına ilişkin detayları yazımızda paylaşıyoruz.

2020/06/08

İŞKUR Temizlik görevlisi

Dokuz Eylül Üniversitesi'ne 249 temizlik görevlisi alımına ilişkin duyuru bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. İlana başvurular 5 gün içerisinde tamamlanacak. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nce yapılan resmi duyuruda, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ne bağlı olarak çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuruların İŞKUR resmi sayfası üzerinden gerçekleştirileceği , başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği kaydedildi.

Başvuru Şartları


 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını doldurmuş olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.
 5. Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak tecilli veya muaf olmak)
 6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 8. Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 9. Başvuran adaylar iş yerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
 10. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

Özel Şartlar

Temizlik Görevlisi:
 1. En az ilköğretim en çok lise ve dengi okul mezunu olmak
 2. 18-35 yaş arasında olmak
 3. İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak
Detaylı bilgilendirmeye resmi sayfadan ulaşabilirsiniz.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google