Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

Sağlık Bakanlığı 250 İşçi Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Fahrettin Koca'nın duyurusunu yaptığı 250 işçi alımı başvuruları başladı. İlanlar İŞKUR üzerinden yayınlandı. Başvuru ve diğer tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020/06/17

Sağlık Bakanlığı 250 işçi alımı

Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR 'da personel alımı ilanları yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından işçi alımı yapılacağına yer verildi. İstanbul 'da bulunan hastanelere yapılacak 250 işçi alımında başvuru bilgilerini ve genel başvuru şartlarını isegir.net olarak sizlerle paylaşıyoruz.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
 • Türk vatandaşı olmak.
 • İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
 • Açılan pozisyonlara (temizlik görevlisi- inşaat boyacısı/boyacı-hayvan bakıcısı) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.
 • Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 • Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Her aday,  yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. Birden fazla pozisyona müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir.
 • İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

BAŞVURU

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda başvuru bilgilerine şu şekilde yer verildi:

"İlan şartlarını taşıyan adaylar, 17 Haziran 2020 – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ web adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak veya E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Şahsen Başvuru Alınmayacaktır."

Başvurular ALO 170 telefon hattından da yapılabilecek. 

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google