Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

İçişleri Bakanlığı 4.500 TL–7.000 TL Maaşla Personel Alıyor

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı'na personel alımları yapılacak. Yapılacak olan personel alımına ilişkin tüm detaylar yazıda.

2021/11/18

İçişleri Bakanlığı, bünyesindeki açık pozisyonları kapatmak için personel alımı yapıyor. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında İçişleri Bakanlığı personel alım ilanı yayımlandı. Kamu iş ilanı kapsamında yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı 4 bin 500 TL ve 7 bin TL maaş arasında personel alacağını duyurdu. Maaşların deneyim yılına göre değişkenlik gösterdiğini açıklayan Bakanlık KPSS 60 puan şartını taşıyan adayların başvurabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı 2021 KPSS şartlı personel alımında avukat, mühendis, arşiv uzmanı, tercüman, sosyal çalışmacı ve psikolog gibi çok sayıda unvanda personel alacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı personel alım şartları ve ilan detayları haberimizde..

İçişleri Bakanlığı KPSS şartlı personel alımına ilişkin, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen toplam 124 adet boş pozisyona 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır” ifadesini kullandı.

A-GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar),

İLANIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google