Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

Türkiye Sağlık Enstitüleri KPSS Şartsız Daimi İşçi Alımı Yapıyor

Resmi Gazete'de yayınlanan bugünkü bildiriye göre Türkiye Sağlık Enstitüleri bünyesine en az ilkokul mezunu daimi işçi alınacağı duyuruldu.

2021/08/08

Türkiye Sağlık Enstitüleri, bünyesinde bulunan açık pozisyonlara için KPSS şartsız personel alımı yapacak. Yapılacak olan alımlarda adaylardan KPSS şartı aranmayacak. n az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği işçi alımı için son başvuruların 13 Ağustos tarihinde olacağı açıklandı. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte detaylar..

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen personellerin alınacağı açıklandı. Hizmetli kadrosunda en az ilkokul mezunu adayların alınacağı açıklanırken, başvuruların www.tuseb.gov.tr adresi üzerinden online yapılacağı ifade edildi. Alımlar şu an için sadece İstanbul ve Ankara olarak ifade edildi.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

İşçi kategorisinde daimi olarak çalışmak isteyen adayların taşıması gereken başvuru şartları şu şekilde ifade edildi:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2.Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3.Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.

4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.

5.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.

8.Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

10.Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak.

11.Yükleme-taşıma işleri de yapılacağı için görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

12.Talepler İstanbul ili düzeyinde karşılanacağı için ilan tarihi itibarıyla İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google