Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

Polis ve Bekçi Alımında Değişiklik

Resmi Gazete'de yayınlanan bildiriye göre EGM polis ve bekçi alımında bazı değişikliklere gidildiği, yeni düzenlemelerin yapıldığı duyuruldu.

2021/03/18

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis ve bekçi alımlarında önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayımlanan "EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" başlığı ile yayımlanan düzenlemenin tam metni şu şekilde:
MADDE 1 – 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Sağlık İşleri Dairesi Başkanını” ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanını” olarak, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını” ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Teşhis ve karar haneleri boş bırakılamaz. Teşhis hanesine; tespit edilen tüm hastalıklar ve sağlık sorunları yazılır, hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için teşhis hanesine “Sağlam” yazılır.

f) Karar hanesine; hastalığı veya sağlık sorunu olmayanlar için “Sağlam” yazılır, bir hastalık veya sağlık sorunu tespit edilmesi halinde, hastalığın veya sağlık sorununun hangi dilimde olduğu yazılır. Laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrenci hakkında düzenlenmiş herhangi bir rapor bulunmasa dahi, sağlık komisyonunun veya idarenin lüzum görmesi halinde, öğrenci tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarının Devlet memurluğuna ilk girişlerinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre sözleşmeli personel alımında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilikten veya Devlet memurluğundan altı aydan uzun süreli ayrıldıktan sonra tekrar dönüşlerde, giriş raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir. Bu raporlar, tam teşekküllü hastaneler tarafından, 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre düzenlenir.”

“(3) Okullarda; öğrenciliğe girişte aldırılan giriş raporları eğitim-öğretim süresince öğrencilerin sağlık durumlarında öğrenciliğe devam etmeye ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde, memuriyete giriş raporu olarak kabul edilir. Mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde, 11 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Okullardan mezun olarak Devlet memurluğuna ilk girişlerde;

a) Öğrencilik sürecinde sağlık sorunu olmayanlar Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar.

b) Öğrencilik sürecinde sağlık sorunu olup da 11 inci madde hükümlerine göre haklarında sağlık komisyonu tarafından “öğrenciliğe devam eder” kararı verilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya hak kazanırlar.

c) Öğrencilik sürecinde sağlık sorunu olup da 11 inci madde hükümlerine göre haklarında sağlık komisyonu tarafından “öğrenciliğe devam edemez” kararı verilenler Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanamazlar. Bu durumdaki öğrenciler için 11 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.”

NELER DEĞİŞTİ?

Bekçi alımında adaylar öğrenci iken 6 ay ayrıldığında ya da görevdeyken 6 ay ayrıldığında tekrar girişte sağlık raporu alınmaz. Ancak bu sürenin 6 ayı geçmesi durumunda sağlık raporu alınır. 

Polis alımında ise adaylar eğitime alındıktan sonra sağlık durumlarında ciddi bir sorun yaşanmaması durumunda okuldan mezun olduğunda aynı sağlık raporu ile göreve başlayacak. 

Bir diğer düzenleme de öğrencilik döneminde sağlık sorunu olan, ancak muayenede öğrenciliğe devam edenler de polis ve bekçi olarak atanır. Ancak öğrencilik döneminde sağlık sorunu yaşayıp öğrenciliğe devam edemez kararı alanlar, öğrenciliğe devam edemez. İtiraz etmesi durumunda hastaneden itiraz raporu alınabilir.

Değişiklikler sadece bunlarla sınırlı.

ALIMLAR NE ZAMAN?

27. dönem POMEM 8 bin polis alımı için ön sağlık aşaması bu ay sonu bitiyor. PMYO lise mezunu polis alımı ise YKS'deki TYT oturumundan alınacak puan ile olacak. Bekçi alımı için ise henüz tarih belli değil. Tarih belli olduğunda web sitemizde yayınlanacaktır.
( Gizle )
  1. Sayın bakanım sizinle gurur duyuyorum nerede bir yoksul varsa onun elini tutuyorsunuz Allah sizden razı olsun sizde hiç darlık görme
    yin Allah ayağınıza taş degtirmesin Allah'a emanet olun

    YanıtlaSil

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google