Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

CTE ve Adalet Bakanlığı 1500 İşçi Alımı Başvurusu Başladı

Beklenen ilan sonunda yayınlandı CTE ve Adalet Bakanlığı 1500 işçi alımı başvuru ekranı açıldı. Başvuru bilgilerine ilişkin tüm detaylar haberimizde.

2021/03/04

Başvuru ekranı İŞKUR'da yayınlandı!

Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bugün ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda sürekli işçi kadrosunda istihdam etmek üzere 1500 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 


Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı büneysi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine ; 4857 sayılı İş Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. 


BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:


1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak,

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,

6) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

7) İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olmak, 8) İlan edilen listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecektir. Birden fazla il için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.


İLLERE GÖRE DAĞILIM

CTE işçi alımı illere göre dağılımı şu şekilde:


ADALET BAKANLIĞI BÜNYESİNE


BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Adalet Bakanlığı ile CTE bünyesine yapılacak işçi alımında başvuru ekranı açıldı. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları takip etmesi ve başvurusunu aşağıdaki şekilde yapması gerekmektedir:


Linke tıklayın ve açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI yazan butona tıklayın.

Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır. 

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google