Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

CTE 4.500 TL Maaşla Personel Alımı Başvuru Tarihi

CTE, bünyesine kadın-erkek personel alımı yapacağını duyurdu. CTE personel alımına ilişkin tüm detayları haberimizde paylaşıyoruz.

2020/11/12

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü 2020 yılı kamu personeli alımı için ilk ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 300'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere toplamda 400 idare memuru öğrencisi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı ile yapılacak kamu personeli alımında başvuru detayları isegir.net'te


İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ NEDİR?

İdare memuru olarak alınacak adaylar, önce eğitime öğrenci olarak alınacak. Öğrenciler, gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra cezaevlerinde idare memuru olarak görevlerine başlayacak. İdare memurları, cezaevi yönetim personelleridir.


MAAŞI AÇIKLANDI

İdare memurlarının alacağı maaş ve özlük hakları hakkında CTE'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Göreve yeni başlayan bir idare memuru yaklaşık olarak aylık 4.500 TL maaş almaktadır. Ceza infaz kurumunda görev yapan personel fiili hizmet zammından yararlandığı için 2,5 yıl erken emekli olmakta ve 2,5 yılda fazla çalışmış gibi emeklilik tazminatından yararlanmaktadır. İdare memurlarının görevleri süresince ve emeklilikte silah taşıma hakkı da bulunmaktadır. Ceza infaz kurumlarında yönetici personel olarak görev yapacak idare memurları memurları ceza infaz kurumu yerleşkesi içinde bulunan kurum lojmanlarından boş lojman olması halinde yararlanabilmektedir. Yine ceza infaz kurumu yerleşkesi içinde yer alan sosyal tesislerden ve satış mağazalarından yararlanabildiği gibi yerleşke içinde kreş olması durumunda çocukları da kreşten yararlanabilmektedir. Bazı ceza infaz kurumu yerleşkeleri içinde ilköğretim ve lise düzeyende okullarda bulunmaktadır. Ceza infaz kurumları iş yurdu yönetiminde de görevde alabilen idare memurları iş yurdu faaliyetlerinden elde edilen gelirler doğrultusunda yıllık olarak 2000 – 6000 TL arasında kar payı alabilmektedir."

Kar payı da eklendiğinde ortalama olarak bir idare memuru ayda 4800 TL maaş almaktadır.

İlanlar yayımlanıyor. Takip için TIKLAYIN


KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 


BAŞVURU TARİHİ

İlana başvuru yapacak adaylar müracaatlarını bulundukları ilde, 27 Kasım ile 11 Aralık tarihleri arasında Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına şahsen yapacak. 


İKM KATİP MÜBAŞİR ALIMI

CTE'nin ilk ilanının yayımlanmasının ardından infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşir ile diğer kadrolara da alımın kısa sürede yapılması bekleniyor. İlan geldiğinde haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google