Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

Belediyeye 4 Bin TL Maaşla Memur ve Zabıta Alımı İlanı Yayınlandı

Kamuya yapılan personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Bugün yayınlanan ilanlara göre Bekili Belediyesi bünyesine memur, VHKİ, tekniker, zabıta memuru ve bilgisayar işletmeni alınacağı bildirildi. Yayınlanan ilanlarda ikamet şartı bulunmuyor. İlan hakkındaki detaylara yazıdan ulaşabilirsiniz.

2020/06/10

Belediye memur alımı

Denizli Bekilli Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere belediye memuru alımı yapılacağına yer verildi. Bilgisayar işletmeni, VHKİ, memur, tekniker ve zabıta memuru kadrolarına yapılan personel alımında başvuru bilgileri ve başvuru tarihleri haberimizde.

İKAMET ŞARTI BULUNMUYOR

Yayımlanan ilana baktığımızda ikamet şartının olmadığı, bu nedenle diğer illerde yaşayan vatandaşların da ilana başvuru yapabileceği görüldü.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Bekilli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımında başvuru genel  şartları şu şekilde:
 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
 • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,
 • Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET - KPSS ŞARTI

Memur alımı

BAŞVURU

Yayınlanan ilanlara başvurular 14.07.2020 tarihinde başlayıp 28.07.2020 tarihine kadar sürecek. 

Başvurular elektronik ortamda, Belediyenin  www.bekilli.bel.tr internet adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Bekilli Belediye Başkanlığı Bekilli/ DENİZLİ  adresine yapılabilecek.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google