Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

3 İlde Kamu Hastanelerine KPSS Şartsız İşçi Alımı

3 Şehirde bulunan kamu hastaneleri için en az ilkokul mezunu işçi alımı ilanı yayınlandı. Başvuru yapacak olan adaylardan KPSS şartı aranmayacak olup, işe alınacak kişiler kura yöntemi ile seçilecektir. İşte 3 ilde yayınlanan o ilanlara ilişkin tüm detaylar.

2020/05/19

kamu hastanesine personel alımı

3 ilde faaliyet gösteren kamu hastanelerine KPSS şartsız kadrolu işçi alımı ilanı İŞKUR e-şube üzerinden yayınlandı. Adaylar, yayınlanan ilanlardan sadece 1 tanesine başvuruda bulunabilir. Birden fazla ilan için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapabilecekleri hakkındaki bilgiyi yazımızda paylaşıyoruz.

Hangi Şehirlerde Alım Yapılacak?

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara göre alım yapılacak yerler:
  1. Batman Üniversitesi Hastanesi
  2. Kırklareli Üniversitesi Hastanesi
  3. Düzce Üniversitesi Hastanesi

Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

  • Temizlik Görevlisi  
  • Hasta Bakımı Görevlisi
  • Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)  
  • Sıvacı  
  • İnşaat Boyacısı/Boyacı 
  • Sıhhi Tesisatçı  
  • Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

- Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.

- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

- Açılan pozisyonlara (temizlik-güvenlik) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

- Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

Yayınlanan ilanlarda adaylardan istenilen özel şartlar şu şekilde;
Batman Üniversitesi Hastanesi için:

Kırklareli Üniversitesi Hastanesi İçin;

Düzce Üniversitesi Hastanesi için:

İLANLARA BAŞVURU

Yayınlanan ilanlara başvurular internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapabilmeniz için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;


1. Yukarıdaki linke tıklayın ve açılan sayfada iş arayan kısmından TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

2. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI yazan kısma tıklayın.

3. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Burada İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır. Artık bu adımdan sonra kendinize uygun bir tanesine kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google