Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

Bu Kurumda Çalışacaklara 160.832 TL Maaş Verilecek!

Resmi Gazete'de yayınlanan bildiride Nükleer Düzenleme Kanununun yayımlanması ile sözleşmeli personel alımına dair detaylar belli oldu.

2022/03/08

Nükleer Düzenleme Kurumunun kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve personeline ilişkin usul ve esasları düzenleyen Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nükleer Düzenleme Kanunu 8 Mart 2022 tarihli resmi gazetede yayımlandı. İşte detaylar.

İhdas edilen yeni kadroların kontenjan dağılımı

 • GİH sınıfı Başkan Yardımcısı 1. Derece 2 kadro,
 • GİH sınıfı Daire Başkanı 1. Derece 9 kadro,
 • GİH sınıfı Başkanlık Müşaviri 1. Derece 7 kadro,
 • GİH sınıfı Grup Başkanı 1. Derece 30 kadro,
 • GİH sınıfı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 1. Derece 1 kadro,
 • GİH sınıfı Kurul Hizmetleri Müdürü 1. Derece 1 kadro,
 • GİH sınıfı Özel Kalem Müdürü 1. derece   1 kadro,
 • GİH sınıfı Nükleer Düzenleme Uzmanı 1. derece   36 kadro,
 • GİH sınıfı Nükleer Düzenleme Uzmanı 2. derece   5 kadro,
 • GİH sınıfı Nükleer Düzenleme Uzmanı 3. derece   22 kadro,
 • GİH sınıfı Nükleer Düzenleme Uzmanı 4. derece   5 kadro,
 • GİH sınıfı Nükleer Düzenleme Uzmanı 5. derece   21 kadro,
 • GİH sınıfı Nükleer Düzenleme Uzmanı 6. derece   9 kadro,
 • GİH sınıfı Nükleer Düzenleme Uzmanı 7. derece   9 kadro,
 • GİH sınıfı Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı   8. Derece 11 kadro,
 • GİH sınıfı Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı   9. Derece 103 kadro,
 • GİH sınıfı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5. derece    4 kadro,
 • GİH sınıfı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6. derece    7 kadro,
 • GİH sınıfı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7. derece    5 kadro,
 • GİH sınıfı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8. derece    5 kadro,
 • GİH sınıfı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3. derece    1 kadro,
 • GİH sınıfı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9. derece    4 kadro,
 • GİH sınıfı Mali Hizmetler Uzmanı 3. Derece 2 kadro,
 • GİH sınıfı Şube Müdürü   1. Derece 3 kadro,
 • GİH sınıfı Mütercim 9. Derece 2 kadro,
 • GİH sınıfı Şef 3. Derece 3 kadro,
 • GİH sınıfı Bilgisayar İşletmeni 3. derece   1 kadro,
 • GİH sınıfı Memur 5. Derece 1 kadro,
 • GİH sınıfı Memur 9. Derece 1 kadro,
 • GİH sınıfı Memur 13. Derece 1 kadro,
 • AH sınıfı Avukat 3. Derece 1 kadro,
 • AH sınıfı Avukat 6. Derece 1 kadro,
 • AH sınıfı Avukat 8. Derece 2 kadro,
 • SH sınıfı Uzman  1. Derece 1 kadro,
 • IH sınıfı Programcı 9. Derece 2 kadro,
 • TH sınıfı Çözümleyici 9. Derece 2 kadro,
 • TH sınıfı Çözümleyici 2. Derece 1 kadro,
 • TH sınıfı Mühendis 1. Derece 22 kadro,
 • TH sınıfı Mühendis 2. Derece 1 kadro,
 • TH sınıfı Mühendis 3. Derece 9 kadro,
 • TH sınıfı Mühendis 5. Derece 8 kadro,
 • TH sınıfı Fizikçi 1. Derece 6 kadro,
 • TH sınıfı Fizikçi 3. Derece 1 kadro,
 • TH sınıfı Kimyager 1. Derece 4 kadro,
 • TH sınıfı Teknisyen 3. Derece 1 kadro,
 • TH sınıfı Teknisyen 9. Derece 7 kadro olmak üzere TOPLAM 381 yeni kadro ihdas edildi.

Sözleşmeli ücret tavanı ne kadardır?

Sözleşmeli personel ücret tavanı 11 bin 488 TL’dir. Bu kapsamda 11.488,07 x 14 = 160.832,98 TL NET ücrete kadar ödeme yapılabilecek. İşte kadrolara dair detaylar.

14 katına kadar ücret verilecek

Resmi gazetede yayımlanan kanunla bu birimde çalışacaklar için 14 katına kadar olmak üzere 160 bin 832 TL maaş verileceği belirtildi.

Kurumda 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Nükleer Düzenleme Uzmanı ve Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı istihdam edilir. Hükmüne yer verildi. İşte resmi metin:

“Bu Kanunla verilen görevlerin yürütülmesi için, 657 sayılı Kanun ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın Kurumun görev alanı ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda yerli ve yabancı uzmanlar sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir. Bunlar 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek yabancı uzmanlar ile yurt dışında nükleer enerji alanında fiilen en az beş yıl çalışmış yerli uzmanlara verilecek her türlü ödemeler dâhil ücretler, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının on dört katını aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca tespit edilir. Çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı Kurum kadro sayısının yüzde yirmisini geçemez. Bu şekilde çalıştırılacaklara ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir.            “

Nükleer düzenleme kanunu.

Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google