Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

Ulaştırma Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu İşçi Alımı Yapacak

Ulaştırma Bakanlığı, bünyesindeki açık pozisyonları kapatmak için 14 şehirde en az ilkokul mezunu personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar...

2021/04/06

Kamu kurumlarına KPSS şartsız işçi alımları yapılmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvuracak adayların 30 yaşını bitirmemiş olması şartını, en az 2 yıllık önlisans mezunu olması , özel güvenlik kartına sahip olması (silahlı) , erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm şartlarını yerine getiriyor olması gerektiği kaydedildi. Alım yapılacak il ve ilçelere göre dağılımın da yer aldığı resmi duyuruda başvuru genel ve özel şartları ile kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi oldu: 

1)  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde  Çalıştırılabilmelerine  İlişkin  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3)  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4)  Erkek  adaylar  için  askerlik  ile  ilişiği  olmamak  (yapmış  olmak,  tecilli  veya  muaf olmak),
5)  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarınca  görevlerinden  çıkarılanlar  veya  meslekten  ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olmamak,
6)  Başvurunun  son  günü  itibarıyla  nitelik  ve  koşullar  tablosunda belirtilen  bölümlerden mezun  olmak  ve  tercih  ettikleri  görev  unvanlarına  ilişkin  meslek  kolunun  gerektirdiği  şartları taşımak,
7) Hâlihazırda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde sürekli işçi kadrosunda bulunmamak,
8)  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almamış olmak,
şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1)  Adaylar,  iş  başvurusu  yaptıkları  tarihte  açık  iş  ilanında  belirtilen  illerden  yalnızca yerleşim yeri (ikametgah) adreslerinin olduğu ildeki ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
2)   Öncelik   hakkına   sahip   olan   adaylardan   Kamu   Kurum   ve   Kuruluşlarına   İşçi Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğinin  5  inci  maddesinin  birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
3) Alınacak işçi personelin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, İş Kanunu kapsamında belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunmaktadır.
4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.
5) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.
6) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge   verdiği   tespit   edilenlerin   başvuruları   geçersiz   sayılarak   atamaları   yapılmayacaktır. Atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecektir.  Ayrıca,  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya gerçeğe  aykırı  belge  verdiği  tespit  edilenler  hakkında  Ankara  Cumhuriyet  Başsavcılığına  suç duyurusunda bulunulacaktır.
7) Ataması yapılanlar 3 yıl boyunca nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.
8) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir. 

Başvurular İŞKUR internet üzerinden 9 Nisan'a kadar devam edecek.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google