Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlama açıklamaları sonrası kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

2020/12/01

Aralık ayının ilk günü itibari yayımlanan Resmi Gazeteye göre Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı. 01 Aralık 2020 tarihli 31321 sayılı Resmi Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar yayımlanmıştır.

3238 Sayılı Karar:

Yeni Koronavirüs ( Covid-19 ) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesi ile yapılan kısa çalışma başvurusu süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası kanunun ek 2 inci ve geçici maddeleri gereğinde karar verilmiştir.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar Uzatıldı!
MADDE 1: 25/8/199 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası kanunun ek 2 nci maddesi ile geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs ( Covid-19 ) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle 01/12/2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için, alınan kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30/6/2020 tarihi 31/12/2020 olarak uygulanır.

Bu karar kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta belirtilen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

Yeni Koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde 4447 sayılı kanunun ek 2 nci maddesinin fıkrası hükmü uygulanmış kabul edilir.

İlgili kanunun 01 Aralık 2002 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu karar hükümleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütür.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google