Responsive Ad Slot

Son Eklenenler

latest

Mülakatsız 4 Bin TL Maaşla Zabıta Alınacak

Kamu kurumlarına personel alımları devam ediyor. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak memur alımlarında zabıta pozisyonu için de alımlar yapılacak. Mülakatsız yapılacak zabıta memuru alımında başvuru şartlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020/07/22


Kamu kurum ve kuruluşları bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru alımı için geri sayımda sona gelindi. ÖSYM Başkanlığı tarafındna yayılanan duyuruda KPSS 2020/1 tercihlerinin 23 Temmuz 2020 Perşembe günü başlayacağına yer verildi. Perşembe günü başlayacak KPSS tercihleri ile kamuya binlerce memur ataması yapılacak.

İlanlar yayımlanıyor. Takip için TIKLAYIN

MÜLAKAT OLMAYACAK

Kamuya, KPSS tercihleri ile yapılacak memur atamasında adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre atanacak. KPSS atamasının ardındna adaylar bir mülakat aşamasına tabi tutulmayacak ve ataması yapılan yerde işe başlayacak.

ÖSYM 'DEN KPSS TERCİHLERİ DUYURUSU

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda KPSS 2020/1 tercihlerinin 23 Temmuz ile 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacağına yer verildi.

ZABITA ALINACAK

KPSS tercihleri ile belediyeler bünyesine zabıta memuru alımı olacak. Yapılacak çok sayıda zabıta alımında adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS tercihleri kapsamında zabıta memuru kadrosuna yapılacak alıma başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • Türk vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  • Zabıta Memuru kadrolarını tercih edecek adayların Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesine göre 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;
  • 30 yaşını doldurmamış olmak,
  • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında ( +,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak,


ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER VE BAŞVURU EKRANI

Alım yapılacak şehirler ve başvuru ekranı 23 Temmuz günü yayımlanacak.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Başvuru Yap
© all rights reserved
we Google